Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 w dniach 16-18 marca 2020 r. możliwa jedynie drogą elektroniczną

W związku z decyzją Premiera dotyczącą zawieszenia w dniach 12-25 marca 2020 r. zajęć dydaktyczno – wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, związane z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym (KORONAWIRUS) informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych w dniach od 16 marca do 18 marca 2020 r. możliwa będzie jedynie drogą elektroniczną.

Adres e-mailowy, na który można wysyłać skany lub zdjęcia wniosków wraz z załącznikami o przyjęcie kandydata do szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 5 w Redzie

e-mail:sekretariat@sp5reda.pltel. 58 673-84-29

O zmianach będziemy informować w aktualnościach na stronie www.reda.pl

Dziękujemy za zrozumienie!

Może i to Cię zainteresuje...