Bezpieczniki TAURONA – projekt edukacyjny klasa II B

Klasa II B realizuje ogólnopolski program edukacyjny „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”. Najważniejszym celem programu jest edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, a także bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej.

5 marca 2020 roku uczniowie uczestniczyli w pierwszej lekcji pt.: „Dlaczego żarówka świeci?”. Na wstępie zajęć zabawili się w „Iskierkę” i obejrzeli film „Dlaczego żarówka świeci?”. Następnie w grupach układali obrazki historyjki obrazkowej w takiej kolejności, aby powstał obwód elektryczny. Po wykonaniu tego zadania, uczniowie próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy wiedzą już co łączy ze sobą zabawę w iskierkę, film i ostatnie ćwiczenie. Z pogadanki wyciągnęli wnioski, że do przepływu prądu jest niezbędny obwód zamknięty i w obwodzie powinno znajdować się źródło prądu. Jeśli te warunki są spełnione, to w obwodzie może przepływać prąd elektryczny.

Następnie sprawdzali, czy faktycznie tak jest. Kolejne zadanie każdej grupy polegało na zbudowaniu obwodu elektrycznego latarki. Praca została zakończona sukcesem, jeżeli żarówka się zaświeciła. Na zakończenie uczniowie w grupach układali trzy pytania do treści realizowanych zajęć i zapisywali je kartkach. Następnie grupy wymieniły się kartkami i na odwrocie zapisywały odpowiedzi.

Uczniowie bardzo chętnie i z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach, ocenili je jako bardzo ciekawe i wyrażają chęć udziału w kolejnych.

Zobacz zdjęcia.

Autor: Joanna Soitz

Może i to Cię zainteresuje...