Zapraszamy na zajęcia tańca nowoczesnego

Odpowiadając na zgłoszoną propozycję naszego nowego nauczyciela i zainteresowania uczniów szkoła proponuje nową formę zajęć tanecznych, które pilotażowo organizowane będą w naszej szkole w pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020. Zajęcia taneczne w nowej formule o umownej nazwie Five’s NewModRock łączyć będą taniec nowoczesny oparty na muzyce rozrywkowej z ciekawymi układami choreograficznymi podkreślającymi dziedzictwo regionalne. Więcej informacji o nowych zajęciach udziela Pani Katarzyna Orzechowska – nauczyciel wspomagający w klasie 6B.

Wszystkich chętnych nową formą aktywności ruchowej zapraszamy do udziału w pilotażowym projekcie Five’s NewModRock. Uczestnicy będą mieli możliwość wpływania na kształtowanie się nowych zajęć, które będą odpowiedzią na zgłaszane wnioski.

Może i to Cię zainteresuje...