Zapraszamy na zajęcia tańca nowoczesnego

Odpowiadając na zgłoszoną propozycję naszego nowego nauczyciela i zainteresowania uczniów szkoła proponuje nową formę zajęć tanecznych, które pilotażowo organizowane będą w naszej szkole w pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020. Zajęcia taneczne w nowej formule o umownej nazwie Five’s NewModRock łączyć będą taniec nowoczesny oparty na muzyce rozrywkowej z ciekawymi układami choreograficznymi podkreślającymi dziedzictwo regionalne. Więcej informacji o nowych zajęciach udziela Pani Katarzyna Orzechowska – nauczyciel wspomagający w klasie 6B.

Wszystkich chętnych nową formą aktywności ruchowej zapraszamy do udziału w pilotażowym projekcie Five’s NewModRock. Uczestnicy będą mieli możliwość kształtowania się nowych zajęć, które będą odpowiedzią na zgłaszane wnioski.

Występ zespołu Five’s NewModRock podczas szkolnej uroczystości Dnia Edukacji Narodowej dostępny jest tutaj.

Może i to Cię zainteresuje...