Szkoła przygotowana na rozpoczęcie roku szkolnego

W trakcie wakacji letnich pracownicy obsługi naszej szkoły intensywnie pracowali, własnymi siłami odnawiając pomieszczenia szkolne. W tym czasie pan konserwator przy wsparciu pań sprzątaczek odnowił kolejno sale nr 2, 6, 5, 22 i 4. Dodatkowo w sali nr 4, dzięki środkom przekazanym przez Miasto, wydzielone zostało przez specjalistyczną firmę małe pomieszczenie do prowadzenia indywidualnych zajęć rewalidacji lub terapii indywidualnej. W pomieszczeniu tym realizowane będą głównie indywidualne zajęcia określone w orzeczeniach i opiniach przez powiatową poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Działanie to było niezbędne, ze względu na kolejny wzrost liczby oddziałów w naszej szkole w nowym roku szkolnym. W roku szkolnym 2019/2020 w naszej szkole dzieci uczyć się będą już w 13 oddziałach (jeden oddział zerowy, dwa oddziały klas pierwszych, dwa oddziały klas drugich, jeden oddział klasy trzeciej, jeden oddział klasy czwartej, dwa oddziały klas piątych, dwa oddziały klas szóstych, jeden oddział klasy siódmej i jeden oddział klasy ósmej). Obłożenie pozostałych pomieszczeń szkolnych nie pozwalało na przeprowadzenie nakazanych zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych. Liczymy, że przeprowadzone w okresie wakacji prace, w dużej mierze wykonane przy olbrzymim zaangażowaniu pracowników szkoły pozwolą stworzyć dogodne warunki nauki i miłą atmosferę, pomimo coraz większego obłożenia szkolnych pomieszczeń.

Mamy wielką nadzieję, że najbliższy rok szkolny, będzie ostatnim rokiem realizowanym w dość ciasnych warunkach w istniejącej szkole przed jej rozbudową. Liczymy, że zaawansowane już prace projektowe przejdą w etap realizacji, która zapewni z końcem 2020 roku nowe pomieszczenia dydaktyczne dla klas starszych i oddziałów przedszkolnych, a także nowe pomieszczenia towarzyszące takie jak świetlica, jadalnia, pokój nauczycielski, biblioteka, pomieszczenia administracyjne, gabinet terapii indywidualnej, szatnia oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne. Po ukończeniu zaplanowanej na rok 2020 rozbudowy, warunki lokalowe odmienią się diametralnie i umożliwiać będą nawet wydzielenie odrębnych stref przeznaczonych dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, dla uczniów klas starszych, dla uczniów klas młodszych, skrzydła sportowego i skrzydła administracyjnego. Liczymy, że te pozytywne informacje płynące z Urzędu Miasta Redy i drobne starania szkoły mające na celu poprawę estetyki pomieszczeń szkolnych pozwolą nam przetrwać najbliższy okres w ciasnej szkole ale z olbrzymią nadzieją na jej rychłą i znaczącą rozbudowę.

Więcej informacji o rozbudowie naszej szkoły dostępnych jest w artykule „Tek będzie wyglądała rozbudowana piątka” dostępnym na stronie www.gwe24.pl

Zdjęcia odnowionych pomieszczeń dostępne są tutaj.

Może i to Cię zainteresuje...