Podsumowanie pracy w drugim półroczu roku szkolnego 2018/2019

We wtorek 18 czerwca w naszej szkole odbył się apel podsumowujący pracę i osiągnięcia uczniów w okresie drugiego półrocza.

Podczas apelu wyróżniono uczniów z najlepszymi wynikami w nauce roku szkolnego 2018/2019, a w tym:

  • w klasach 1-3:

Kl. I a: Dawid Formella, Jakub Kowalczyk, Aleksander Januszewski, Kacper  Woźniak,

Kl. I b: Maciej Gierak, Magdalena Lipińska, Piotr Perszon,

Kl. II:  Nikola Tuszer, Maja Chajęcka, Agata Adamczyk,

Kl. III: Marta Ryszewska, Stanisław Barczyk, Jan Jarzemski, Tomasz Popławski,

  • w klasach 4-7 uczniowie z najwyższą średnią ocen powyżej 4,75:

Kl. IV a: Kacper Klamann, Adrian Uścio, Szymon Cichoń,

Kl. IV b: Marek Ryszewski, Antonia Pawlak, Antonina Puchowska,

Kl. V a: Anna Kobiella, Kacper Komorowski, Alex Kozłowski, Martyna Wojewska, Stanisław Raszka, Julia Formela,     Wiktoria Piastowska, Zuzanna Kluck,

Kl. V b: Natalia Rutkowska, Barbara Wewiórowska

Kl. VI:  Dominika Czapp, Filip Wewiórowski, Julianna Bilott, Dominik Stenzel, Lara Wandtke,

Kl. VII: Daria Bigott, Małgorzata Kloka,  Magdalena Kloka, Agata Drewa,

  • w klasie 8 uczniowie kończący szkołę z najwyższą średnią ocen:

Kl. VIII: Paulina Czapp, Karolina Kobiella, Jakub Jalowski, Szymon Popławski, Maciej Leszczyński, Natalia Dziedzic, Kamil Kreft.

Podczas apelu zaprezentowano także osiągnięcia uczniów biorących udział w konkursach i zawodach międzyszkolnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich, ogłoszono wyniki konkursów świetlicowych, podsumowano akcję świetlicową „Wszystkie kolory świata”.

Wszystkim uczniom gratulujemy osiągniętych sukcesów i życzymy udanego, zasłużonego wypoczynku!

Zdjęcia dostępne są tutaj.

Może i to Cię zainteresuje...