Informacja dla rodziców o strajku

Zarząd oddziału ZNP w Redzie poinformował dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie, że w dniu 8 kwietnia 2019 roku może rozpocząć się strajk pracowników placówki. Strajk ma mieć charakter wielodniowy, a o jego zakończeniu lub zawieszeniu dyrektor zostanie powiadomiony w odrębnym komunikacie.

W związku z powyższym pracownicy, którzy wyrazili chęć przystąpienia do strajku, nie będą prowadzić żadnych zajęć ani podejmować innych obowiązków związanych z pracą. Dyrektor oraz pracownicy nie podejmujący strajku w tych dniach zobowiązują się do prowadzenia zajęć opiekuńczych w świetlicy.

Może i to Cię zainteresuje...