Podsumowanie I półrocza

Dnia 6 lutego wicedyrektor Renata Mejer dokonała podsumowania I półrocza roku szkolnego 2018/2019. Na apelu wyróżnieni zostali wszyscy uczniowie , którzy osiągnęli średnią ocen 4, 75 i wyżej. Otrzymali oni nagrody książkowe oraz upominki. Wyróżniono także uczniów, którzy uzyskali wzorową ocenę ze sprawowania oraz zajęli czołowe lokaty w konkursach. Dla nich także przygotowano nagrody w postaci różnych przyborów szkolnych- upominki  ufundowane przez Auchan Rumia.

Za wysokie wyniki w nauce wyróżniono:

Klasa IV a

Kacper Klamann

Adrian Uścio

Klasa IV b

Marek Ryszewski

Antonina Pawlak

Klasa V a

Anna Kobiella

Kacper Komorowski

Martyna Wojewska

Alex Kozłowski

Stanisław Raszka

Klasa V b

Natalia Rutkowska

Klasa VI

Dominka Czapp

Julianna Bilott

Maria Rosenkranz

Filip Wewiórowski

Klasa VII

Daria Bigott

Małgorzata Kloka

Klasa VIII

Paulina Czapp

Jakub Jalowski

Karolina Kobiella

Ponadto za  wzorowe zachowanie upominki otrzymali:

Kl. IV A- Julia Bużan, Agata Kohnke, Adrian Uścio

Kl. IV B- Paulina Komorowska

Kl.V A- Anna Kobiella, Martyna Wojewska

Kl.V B-Natalia Rutkowska, Michał Zbrzeźniak

Kl. VI- Julianna Bilott, Dominika Czapp, Maria Rosenkranz, Dominik Stenzel, Filip Wewiórowski

Kl. VII- Daria Bigott, Agata Drewa, Małgorzata Kloka

Kl. VIII- Paulina Czapp, Natalia Dziedzic, Jakub Jalowski, Karolina Kobiella, Maciej Leszczyński

 

Ponadto wyróżnieni zostali uczniowie za godne reprezentowanie szkoły w konkursach pozaszkolnych. W czasie apelu wychowawcy klas I-III mieli okazję , aby pochwalić się  osiągnięciami swoich uczniów     i także na forum szkoły wyróżnili najlepszych.

zobacz zdjęcia

Może i to Cię zainteresuje...