Warsztaty ekologiczne ,,Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami”

Dnia 15 marca grupa 20 uczniów klas V, VI, VII uczestniczyła w warsztatach ekologicznych organizowanych przez Komunalny Związek Gmin Doliny Redy i Chylonki. Warsztaty miały na celu zapoznanie z zasadami funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów,  identyfikacją zależności człowiek – środowisko przyrodnicze na przykładzie odzysku i unieszkodliwiania odpadów, poznanie i zrozumienie zasady zrównoważonego rozwoju, zależności przyczynowo-skutkowych wpływu działalności człowieka na stan środowiska, zrozumienie konieczności ochrony przyrody i środowiska przed odpadami, rozwój w sobie świadomości wartości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. Warsztaty rozpoczęły się od poznania drogi odpadów od indywidualnego gospodarstwa do miejsca ich dalszego przetworzenia oraz ostatecznego unieszkodliwiania. Podczas wycieczki uczniowie poznali: metody unieszkodliwiania odpadów oraz poszerzyli wiadomości na temat  selektywnej zbiórki odpadów surowcowych, zagrożeń środowiska oraz zdrowia i życia ludzi przez odpady niebezpieczne, sposobów zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, zielonych i elektrycznych. Zdobyli również informacje na temat działania EKO DOLINY na rzecz ochrony środowiska (monitoring powietrza, wody, gleby i hałasu). Następnie w siedzibie Związku obejrzeli film i pokaz obrazujący organizację nowego systemu postępowania z odpadami na terenie Związku oraz niebezpieczeństw wywoływanych „dzikimi wysypiskami” i zasad świadomego konsumenta. Na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe ulotki i ekologiczne ołówki.

 

zobacz zdjęcia

 

 

Może i to Cię zainteresuje...

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.