W 2018 roku będziemy kontynuować edukację żeglarską

Wszystkich uczniów zainteresowanych kontynuowaniem lub rozpoczęciem edukacji żeglarskiej informujemy, że w roku 2018 kontynuować będziemy nawiązaną w 2017 roku współpracę z Yacht Clubem Rewa i w tym roku również będziemy uczestniczyć w zajęciach żeglarskich w Rewie. A wszystko dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu na realizację w naszej szkole drugiej edycji projektu „REDZKA PIĄTKA PŁYWA NA PIĄTKĘ – ŻEGLARSTWO NASZĄ PASJĄ I KUŹNIĄ CHARAKTERU”. Projekt realizowany będzie dzięki współpracy naszej szkoły z Yacht Clubem Rewa, którą nawiązaliśmy w ubiegłym roku. Ponieważ zajęcia żeglarskie cieszyły się dużym zainteresowaniem naszych uczniów w tym roku również podejmujemy współpracę z klubem żeglarskim z Rewy. Wszystkim uczniom z sentymentem wspominającym chwile spędzone na wodzie pod białymi żaglami proponujemy kontynuowanie pływania, zaś uczniom, którzy w roku ubiegłym nie zgłosili swojego udziału dajemy możliwość zapisania się na zajęcia edukacji żeglarskiej w 2018 roku.

Informujemy, że złożony w otwartym konkursie ofert w styczniu 2018 roku wniosek Yacht Clubu Rewa na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Reda spotkał się z uznaniem komisji konkursowej i uzyskał wsparcie Gminy Miasta Reda w pełnej wysokości 8.850 zł. Przyznane dofinansowanie dla wniosku złożonego przez Yacht Club Rewa – „REDZKA PIĄTKA PŁYWA NA PIĄTKĘ – ŻEGLARSTWO NASZĄ PASJĄ I KUŹNIĄ CHARAKTERU” – umożliwi w okresie wiosennym przeprowadzenie w naszej szkole trzech bloków zajęć teoretycznych z podstaw żeglarstwa i zasad bezpieczeństwa na wodzie. Kolejnym etapem projektu będą cztery bloki zajęć praktycznych, które realizowane będą w Yacht Clubie Rewa na żaglówkach klasy Puck na wodach Zatoki Puckiej. Na zakończenie projektu, pod koniec roku szkolnego, rozegrane zostaną drugie szkolne regaty na jachtach klasy Puck, podczas których wręczone zostaną wyróżnienia dla najlepszych załóg.

Wszystkie te atrakcje dla naszych uczniów możliwe będą dzięki zaangażowaniu w projekt Yacht Clubu Rewa oraz dyrektora i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie, którzy w formie wolontariatu uczestniczyć będą w realizacji projektu. Dofinansowanie ze strony Gminy Miasta Redy, umożliwi uczniom naszej szkoły bezpłatny udział w zajęciach. W związku z powyższym zapraszamy rodziców wszystkich zainteresowanych dzieci, które są chętne do aktywnego i ciekawego (ale i konsekwentnego!) spędzenia wolnego czasu na wodach Zatoki Puckiej do przeczytania relacji z zajęć przeprowadzonych w roku ubiegłym i zgłaszania udziału w projekcie poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa w szkolnym sekretariacie. Rodziców, którzy zechcą towarzyszyć swoim dzieciom w wyjazdach do Rewy, także prosimy o zgłaszanie się do szkolnego sekretariatu. Liczymy, że projekt przyczyni się do poszerzenia wiedzy i umiejętności żeglarskich i zawarcia dłuższej znajomości z żeglarstwem – czego naszym uczniom szczerze życzymy.

Może i to Cię zainteresuje...

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.