Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 5 na rok szkolny 2018/2019

Poniżej zamieszczamy procedury rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie na rok szkolny 2018/2019:

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

Powyższe procedury opracowane zostały w oparciu o następujące akty prawne:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35);

Rozporządzenie MEN z 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610);

Uchwała nr XXVII/291/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda;

Uchwała nr XXVII/292/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda;

Zarządzenie Nr OK.6.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola oraz do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Reda;

Zarządzenie Nr OK.6.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, kandydata zamieszkałego w tym obwodzie;

Zarządzenie Nr OK.3.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.

 

Prezentujemy tutaj linki do informacji ogólnych prezentowanych na stronie internetowej Miasta Redy w sprawie:

 

Może i to Cię zainteresuje...

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.