Obchody Dnia Edukacji Narodowej

W piątek 13 października 2017 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przybyli na nią uczniowie, przedstawiciele rodziców oraz nauczyciele i pracownicy naszej piątki. Wszystkich uroczyście przywitała Pani Dyrektor Anna Milewska oraz przedstawiciele uczniów. Pani Dyrektor złożyła wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia w dniu Święta Edukacji Narodowej.  W trakcie szkolnej uroczystości pożegnaliśmy Panią Hannę Blaszke, nauczyciela języka angielskiego, która w trakcie wakacji szkolnych odeszła na przedemerytalne świadczenie kompensacyjne. Uczniowie i nauczyciele żegnali Panią Hanię kwiatami i gromkim 100-lat. W trakcie uroczystości podziękowaliśmy także Pani Dorocie Barbarewicz za półtoramiesięczną pracę z uczniami klasy pierwszej w zastępstwie za nieobecną Panią Bogusławę Paszowską. Z nadzieją liczymy na nieodległy powrót Pani Doroty do naszej szkoły. Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Beata Strzelecka złożyła nauczycielom i pracownikom obsługi życzenia, dziękując za trud przekazała smakowity tort.

Po słowach życzeń i podziękowań rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy II, IIIA, VII i nowego chóru szkolnego. Występy dzieci wzbudzały wiele emocji także wśród szkolnych pedagogów.  Śmiechy i brawa świadczyły o radosnej atmosferze święta, a występ uczniów klasy VII rozbawił wszystkich uczestników szkolnej uroczystości.

Prezentujemy tutaj zarejestrowane występy:

Już tradycyjnie Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wręczenia nagród Dyrektora Szkoły dla nauczycieli i pracowników szkoły. W trakcie uroczystości szkolnej za swoją pracę w roku szkolnym 2016/2017 wyróżnieni zostali:

  • nauczyciele: Pani Bożena Grubba – Włodarska, Pani Renata Mejer i Pani Joanna Soitz,
  • księgowa Pani Justyna Klein – Melzer i kadrowa Pani Monika Rezmer.

Osobom nagrodzonym gratulujemy!

Dziękujemy wszystkim uczniom i przygotowującym ich nauczycielom, a także innym pracownikom za włożony trud w przygotowanie tej radosnej uroczystości. W sposób szczególny dziękujemy Pani Katarzynie Toruńczak, Lidii Groenwald i Alicji Kankowskiej za przygotowanie uroczystości i wspaniałą nową dekorację.

Zobacz zdjęcia

Może i to Cię zainteresuje...

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.