Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

W poniedziałek 4 września miała miejsce inauguracja nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie. Uroczystość podzielona była na dwie tury. O godzinie 8.00 w szkole zgromadziły się dzieci rozpoczynające zajęcia w klasie zerowej, pierwszej, drugiej i dwóch trzecich. O godzinie 10.00 w szkole spotkali się uczniowie klas starszych: dwóch klas czwartych, piątej, szóstej i siódmej. O godzinie 9.00 w parafialnym kościele sprawowana była Msza święta w intencji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego. We mszy świętej licznie uczestniczyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie, rodzice i dziadkowie. Podczas szkolnych uroczystości Pani Dyrektor Anna Milewska przywitała przybyłych gości: Jana Licę – Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Redy, Andrzeja Krauzę – Prezesa ZKP O/Reda, księdza Proboszcza Fabiana Tokarskiego, rodziców i uczniów, w szczególności tych rozpoczynających swoją naukę w naszej szkole. W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor poinformowała o wynikach przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej szkoły, które dostępne są w formie raportu na stronie Platformy Nadzoru Pedagogicznego. Podziękowała nauczycielom: Barbarze Kisiel, Ewie Rój, Hannie Blaszke, Karolinie Kotłowskiej, Arkadiuszowi Janorowi, Poli Gosz, Katarzynie Kankowskiej – Filipiak, Sylwii Markiewicz, Agnieszce Brzezińskiej i Annie Żornaczuk, którzy zakończyli swoją pracę w szkole, za włożony trud i zaangażowanie w rozwój uczniów i szkoły. Następnie przedstawiła nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole i wychowawców poszczególnych klas. Poinformowała także o ustanowieniu w szkole zastępcy dyrektora, którym od 1 września 2017 roku zostaje Pani Renata Mejer – nauczyciel języka polskiego i szkolny bibliotekarz od wielu lat związany z naszą szkołą. Pani Dyrektor podziękowała także Miastu Redzie za przyznane środki finansowe, dzięki którym podczas szkolnych wakacji: wyremontowano łazienkę chłopców, pomieszczenie dawnej szatni z przeznaczeniem na pomieszczenie administracyjne oraz zakupiono i zamontowano 160 indywidualnych szafek ubraniowych dla uczniów. Słowa podziękowania skierowane zostały także do pracowników obsługi – Pań sprzątaczek – za staranne umycie ścian szkolnej lamperii oraz do Pana konserwatora za odmalowanie górnej części ścian szkolnego holu. Dzięki pracy w okresie wakacji, dzisiaj szkolny korytarz prezentuje się czysto i przyjaźnie. Pani Dyrektor na zakończenie poinformowała rodziców o podjętych staraniach dla poprawy bezpieczeństwa dzieci na drodze do szkoły i bieżących sprawach organizacyjnych oraz złożyła wszystkim uczestnikom życzenia na nowy rok szkolny. Na zakończenie pierwszego spotkania odmówiono wspólną modlitwę i wraz z wychowawcami dzieci udały się do klas. Rodzice mieli okazje obejrzeć stan szkoły i zrealizowane w okresie wakacyjnym prace.

Podsumowując pierwszy dzień nowego roku szkolnego informujemy, że wg stanu na dzień 4 września naukę w naszej szkole rozpoczęło 159 uczniów w dziewięciu oddziałach klas 1 – 7 oraz 23 dzieci w jednej klasie zerowej. W szkole pracuje obecnie dwudziestu trzech nauczycieli, ośmiu pracowników administracji i obsługi. Zajęcia szkolne w klasach 1- 7 realizowane są w siedmiu salach lekcyjnych i sali gimnastycznej, Świetlica szkolna tradycyjnie mieści się w sali nr 4 i pracuje w godzinach od 7.00 do 17.00. Lekcje w klasach 1-7 odbywają się w godzinach od 8.00 do 16.10, dzieci w zerówce uczą się od godziny 7.40 do 17.00. Szkoła nasza przygotowuje się do obiecanej rozbudowy, która z pewnością umożliwi bardziej komfortowe zaplanowanie zajęć szkolnych i prowadzenie zajęć w pracowniach szkolnych.

Wszystkim uczniom, rodzicom, dziadkom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy udanego roku szkolnego 2017/2018.

Zobacz zdjęcia

Może i to Cię zainteresuje...

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.