Rekrutacja do szkolnej świetlicy

Rodzice uczniów, którzy wyrażają chęć dalszego uczęszczania dziecka do świetlicy szkolnej proszeni są o wypełnienie deklaracji o kontynuowaniu korzystania ze świetlicy (do pobrania u wychowawcy świetlicy).

Rodzice dzieci, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej od września 2017 roku i zainteresowani są korzystaniem ze świetlicy, proszeni są o wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (do pobrania w sekretariacie szkoły). Do karty zgłoszenia dołączyć należy wymagane dokumenty, zgodnie z regulaminem.

Dokumenty należy złożyć w szkolnym sekretariacie do piątku 19 maja 2017 roku. Na podstawie złożonych dokumentów zostanie komisyjnie przeprowadzona rekrutacja dzieci do świetlicy na rok szkolny 2017/2018.

Może i to Cię zainteresuje...

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.