REDZKA PIĄTKA PŁYWA NA PIĄTKĘ – ŻEGLARSTWO NASZĄ PASJĄ I KUŹNIĄ CHARAKTERU

Z wielką satysfakcją informujemy o uzyskanym wsparciu finansowym na realizację w naszej szkole projektu „REDZKA PIĄTKA PŁYWA NA PIĄTKĘ – ŻEGLARSTWO NASZĄ PASJĄ I KUŹNIĄ CHARAKTERU”. Projekt realizowany będzie dzięki współpracy naszej szkoły z Yacht Clubem Rewa, którą nawiązaliśmy 4 stycznia 2017 roku, kiedy gościliśmy u nas trenera żeglarstwa Pana Janusza Frąckowiaka. Wizyta doświadczonego trenera i młodego zawodnika kadry narodowej Krzysztofa Stromskiego spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem naszych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, toteż dyrektor szkoły podpisał w dniu 24 lutego list intencyjny o wzajemnej współpracy dla zorganizowania zajęć edukacji żeglarskiej w Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie.

Tak nawiązana współpraca niebawem przyniesie wymierne korzyści dla uczniów naszej szkoły, gdyż złożony w otwartym konkursie ofert wniosek na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Reda spotkał się z uznaniem komisji konkursowej i uzyskał wsparcie Gminy Miasta Reda w wysokości 7.000 zł. Przyznane dofinansowanie wniosku złożonego przez Yacht Club Rewa – „REDZKA PIĄTKA PŁYWA NA PIĄTKĘ – ŻEGLARSTWO NASZĄ PASJĄ I KUŹNIĄ CHARAKTERU” – umożliwi w okresie wiosennym przeprowadzenie w naszej szkole zajęć teoretycznych z podstaw żeglarstwa i zasad bezpieczeństwa na wodzie. Kolejnym etapem projektu będą zajęcia praktyczne, które realizowane będą w Yacht Clubie Rewa na żaglówkach klasy Puck na wodach Zatoki Puckiej. Na zakończenie projektu, pod koniec roku szkolnego, rozegrane zostaną pierwsze szkolne regaty na jachtach klasy Puck, podczas których wręczone zostaną puchary dla najlepszych załóg.

Wszystkie te atrakcje dla naszych uczniów możliwe będą dzięki zaangażowaniu w projekt Yacht Clubu Rewa oraz dyrektora i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie, którzy w formie wolontariatu uczestniczyć będą w realizacji projektu. Dofinansowanie ze strony Gminy Miasta Redy, umożliwi uczniom naszej szkoły bezpłatny udział w zajęciach. W związku z powyższym zapraszamy rodziców wszystkich zainteresowanych dzieci, które są chętne do aktywnego i ciekawego spędzenia wolnego czasu na wodach Zatoki Puckiej do zgłaszania udziału w projekcie poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa w szkolnym sekretariacie lub u wychowawcy klasy. Rodziców, którzy zechcą towarzyszyć swoim dzieciom w wyjazdach do Rewy, także prosimy o zgłaszanie się do szkolnego sekretariatu. Liczymy, że projekt przyczyni się do zawarcia dłuższej znajomości z żeglarstwem, jako naszej pasji i kuźni charakteru oraz że tak zawarta przyjaźń z klubem, przyniesie dalsze korzyści dla naszych dzieci, a może także w przyszłości zasili klub w wytrwałych i oddanych żeglarstwu zawodników – czego naszym uczniom szczerze życzymy.

 

Może i to Cię zainteresuje...

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.