Znamy już dalsze losy Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie

W związku z wprowadzaną reformą oświaty Miasto Reda zobowiązane jest określić projekt dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. 20 stycznia 2017 roku do Urzędu Miasta w Redzie złożona została petycja mieszkańców Miasta Redy w sprawie utworzenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie klasy siódmej od roku szkolnego 2017/2018 oraz klasy ósmej od roku szkolnego 2018/2019. W dniu 1 lutego 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie odbyło się spotkanie włodarzy Miasta Redy z zainteresowanymi mieszkańcami. Na zapowiadane wcześniej spotkanie licznie przybyli mieszkańcy Redy z okręgu szkolnego piątki, Ks. Proboszcz Fabian Tokarski, nauczyciele i pracownicy szkoły z dyrektorem na czele. W spotkaniu, zgodnie ze skierowanym do rodziców zaproszeniem, uczestniczył Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński, Doradca Burmistrza ds. Społecznych i Oświaty Teresa Kania, Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Piotr Grzymkowski, Radni Miasta Redy: Leszek Hebel, Łukasz Kamiński, Karolina Bochan i Małgorzata Lewińska. W trakcie spotkania przedstawiciele Miasta Redy przedstawili plany przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 5. Mieszkańcy kierowali zapytania dotyczące dalszych losów piątki. Spotkanie było także okazją do poruszenia innych spraw nurtujących mieszkańców tej części Redy, np. poprawy bezpieczeństwa na ulicy Rekowskiej prowadzącej do szkoły. Po ponad godzinnej dyskusji został osiągnięty kompromis w sprawie przekształcenia szkoły i jej rozbudowy w roku 2020 w celu zapewnienia odpowiednich warunków do nauki. W celu spisania ustaleń, które zapadły w trakcie spotkania, strony ustaliły, że w dniu 8 lutego 2017 roku podpisany zostanie protokół z uzgodnień w sprawie funkcjonowania szkoły od 1 września 2017 roku. Zgodnie z tymi ustaleniami w środę 8 lutego podpisany został protokół, w którym czytamy między innymi:

 „W wyniku przeprowadzonych negocjacji strony zgodnie ustaliły że:

  1. Od dnia 1 września 2017 r. nastąpi przekształcenie struktury Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie z dotychczasowej sześcioletniej na ośmioletnią. Rada Miejska w Redzie do dnia 30 listopada 2017 r. stwierdzi to przekształcenie w drodze uchwały. Oznacza to, że uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej z dniem 1 września 2017 r. staną się uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej. W tym dniu naukę rozpoczną uczniowie klasy VII (absolwenci klasy VI), którzy 1 września 2018 r. będą pierwszymi uczniami klasy VIII tej szkoły.
  2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie o dodatkowe sale lekcyjne, w tym gabinety do prowadzenia zajęć z fizyki, chemii i biologii nastąpi dopiero w 2020 r. Odbiór techniczny dobudowanych sal lekcyjnych nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2020r. Pomimo zwiększenia liczby oddziałów w szkole o klasę VII (od 1 września 2017 r.) , a w roku 2018 o klasę VIII, do czasu rozbudowy szkoły zajęcia lekcyjne będą prowadzone w dotychczasowych warunkach.”

Protokół został podpisany przez Przedstawicieli Gminy Miasto Reda Burmistrza Krzysztofa Krzemińskiego i Doradcę ds. Społecznych i Oświaty Teresę Kanię, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 Annę Milewską i Przedstawicieli Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5  Beatę Strzelecką i Celinę Ryszewską.

Rozstrzygnięte zostały zatem dalsze losy Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie, która od nowego roku szkolnego przekształcona zostanie w szkołę ośmioletnią, a w roku 2020 rozbudowana zostanie o dodatkowe sale lekcyjne. Tak więc obecni uczniowie szkoły kontynuować będą naukę w klasie VII i VIII w murach naszej szkoły.

Zobacz zdjęcia

Może i to Cię zainteresuje...

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.