EWALUACJA WEWNĘTRZNA

W szkole prowadzona jest ewaluacja wewnętrzna. W roku szkolnym 2016/17 ewaluacja wewnętrzna dotyczy wymagania drugiego  zawartego

w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r.

w sprawie wymagań wobec szkół i placówek:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Celem ewaluacji jest:

  • zbadanie, na ile procesy edukacyjne w szkole są organizowane w sposób sprzyjający uczeniu się i są  dostosowane do potrzeb uczniów i możliwości szkoły,
  • opracowanie planu działań mających na celu zwiększenie wśród uczniów i rodziców zadowolenia z procesów edukacyjnych przebiegających w szkole i wpływu na proces uczenia się.

Skład zespołu ds ewaluacji wewnętrznej :

Groenwald Lidia – przewodnicząca

Hanna Blaszke

Bogusława Paszowska

Arkadiusz Janor

Bogumiła Lewkowicz

Renata Mejer

Anna Żornaczuk

Kryteriami ewaluacji są : adekwatność procesów do potrzeb ucznia, powszechność prowadzonych działań i ich skuteczność.

W badaniach biorą udział uczniowie klas III – VI, rodzice tych uczniów i nauczyciele.

 Metody badawcze:

  • dla uczniów: róża wiatrów, gadająca ściana, tarcza strzelnicza, linia czasu.
  • ankieta dla rodziców,
  • ankieta dla nauczycieli
  • analiza dokumentów.

Badania prowadzone są od XII – II, następnie będą analizowane przez zespół ewaluacyjny. Opracowane wnioski będą umieszczone na stronie internetowej

w czerwcu 2017 r.

Opracowanie: L. Groenwald

Może i to Cię zainteresuje...

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.