Czym jest gra Między nami czytelnikami?

Czym jest gra Między nami czytelnikami?

Między nami czytelnikami to gra zorganizowana przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, wydawcę serii podręczników do języka polskiego
Między nami przeznaczonych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

W grze biorą udział klasy 4, 5 i 6 szkoły podstawowej oraz 1, 2 i 3 gimnazjum, zgłoszone przez nauczyciela języka polskiego.

Rozgrywka w roku szkolnym 2016/2017 ma 3 etapy. Na każdym z nich uczniowie wykonują wyznaczone zadania związane z książkami albo szerzej –
z czytaniem. Zwycięzcą zostaje ta klasa, która zgromadzi największą liczbę punktów – kapsli Między nami. Kapsle przyznawane są za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca na każdym etapie oraz za stworzenie pracy wyróżniającej się oryginalnością. Kapsle w tej kategorii mogą być przyznane wielu pracom.

Po co jest gra Między nami czytelnikami?

Każdy nauczyciel ma swoje sprawdzone metody aktywizowania uczniów do czytania. Nasza gra czytelnicza jest wzmocnieniem działań nauczyciela. Jako akcja przychodząca spoza szkoły ma szansę dać uczniom dodatkową motywację do sięgnięcia po książkę.

Gra ma na celu promocję czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów poprzez skłonienie ich do refleksji nad literaturą. Zadania są tak opracowane, żeby  zachęcić uczniów do mówienia o książkach, komentowania ich treści i wzajemnego przekonywania do przeczytania ciekawych książek.

Nagrody

Za zajęcie 1 miejsca wszyscy uczniowie zwycięskiej klasy oraz ich opiekun otrzymają czytniki e-booków. Laureatów 2 i 3 miejsca obdarujemy nagrodami książkowymi.
Nagrody traktujemy jedynie jako motywacyjny dodatek. Chcielibyśmy, żeby prawdziwa motywacja płynęła z poczucia miło i pożytecznie spędzonego czasu, ze świadomości udziału w dobrej zabawie, ze współpracy z rówieśnikami i z aktywnego kontaktu z literaturą.

 

REGULAMIN

Uwagi wstępne

 1. Organizatorem gry jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
 2. Uczestnikami gry są uczniowie zespołu klasowego.
 3. Opiekunem gry jest nauczyciel języka polskiego uczący zgłaszaną klasę.
 4. Zadaniem jest wysyłany przez Organizatora drogą e-mailową do Opiekunów gry opis działań, które uczestnicy muszą wykonać w określonym terminie i przesłać ich efekty do organizatora.
 5. Wykonane zadanie przesyłane jest do wydawnictwa drogą e-mailową jako załącznik pod adresem czytamy@gwo.pl. Format prac tekstowych –
  doc lub docx. Format prac graficznych – jpg, tiff lub png (prace mogą być zeskanowane albo sfotografowane).

Przesłanie do Organizatora zadania wykonanego w formie zdjęć, prac graficznych, tekstów oraz innego rodzaju dokumentacji jest równoznaczne
z wyrażeniem przez Uczestników i Opiekunów zgody na publikację tych materiałów na stronach internetowych oraz na profilach społecznościowych Organizatora.

Uczestnicy

 1. Do udziału w grze mogą być zgłaszane klasy 4, 5 i 6 szkoły podstawowej oraz 1, 2 i 3 gimnazjum. Zgłoszenia klasy dokonuje nauczyciel języka polskiego.
 2. Zadania w grze wykonywane są przez całą klasę lub przez wydelegowaną grupę przy współudziale reszty klasy. Sposób formułowania zadań umożliwia zaangażowanie do ich wykonania jak największej grupy uczniów.

Przebieg gry

 1. Zgłoszeniem klasy do gry jest nadesłanie do organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Należy to zrobić do 9 grudnia 2016 r. (zgłoszenie może być nadesłane razem ze sprawozdaniem z realizacji pierwszego zadania w grze).
 2. Termin  oraz sposób nadesłania wykonanego zadania są każdorazowo określone w e-mailu z opisem zadania.
 3. Przewidziane są 3 etapy gry w odstępach kilkutygodniowych. Na każdym etapie uczestnicy wykonują jedno zadanie, za które będą przyznawane punkty. Rozpoczęcie gry następuje w październiku 2016 roku, a jej zakończenie – w maju 2017 roku. Pierwsze zadanie zostanie wyznaczone w 24 października.
 4. Po każdym etapie punktacja uzyskana przez uczestników jest zamieszczana na stronie internetowej organizatora. Tam również znajdują się informacje o zwycięzcach poszczególnych etapów oraz galeria wyróżnionych prac.
 5. Zwycięzcą gry jest klasa, która weźmie udział we wszystkich etapach i zgromadzi największą liczbę punktów.

Punktacja i nagrody

 1. Punktacja w grze jest trójstopniowa i obejmuje:
 • promocję dokładności i terminowości,
 • ocenę jakości wykonania zadania,
 • ocenę oryginalności i twórczego podejścia.

Odpowiednio w tych kategoriach można uzyskać następującą liczbę punktów:

 • 10 punktów (kapsli Między nami) za nadesłania w terminie pracy zgodnej z treścią zadania konkursowego,
 • 10 punktów za najlepszą pracę, 8 – za drugie miejsce, 6 – za trzecie,
 • 4 punkty za oryginalność (punkty za oryginalność mogą być przyznawane więcej niż jednemu uczestnikowi).
 1. Punktacja jest upubliczniana po każdym etapie gry na stronie internetowej organizatora.
 2. Nagrodami w grze są:
 • czytniki e-booków dla każdego ucznia (i opiekuna) tej klasy, która zgromadzi największą liczbę punktów, a jednocześnie weźmie udział we wszystkich etapach gry.
 • nagrody książkowe dla uczniów klas, które zajęły miejsca 2 i 3.
 • publikacja prac zwycięzców, zdobywców 2 i 3 miejsc oraz autorów najbardziej oryginalnych prac na stronie internetowej organizatora.

Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom gry przed zakończeniem roku szkolnego 2016/2017.

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.

Może i to Cię zainteresuje...

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.