INAUGURACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

img_3144

1 września 2016r. w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie odbyła się inauguracja roku szkolnego 2016/2017. Po wakacyjnej przerwie w progach szkoły zawitali nasi uczniowie wraz z rodzicami. Uroczystości szkolne odbyły się na szkolnym boisku przy wspaniałej słonecznej pogodzie. O godzinie 8 do szkoły licznie przybyli wraz ze swoimi rodzicami uczniowie klas młodszych, zaś o godzinie 10 dzieci z klas IV-VI. Msza święta sprawowana o godzinie 9 na rozpoczęcie roku szkolnego w parafialnym kościele Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy zgromadziła licznie całą społeczność szkolną.

Rozpoczęcie każdego roku szkolnego związane jest z przeżywaniem wielkich emocji szczególnie dla dzieci z oddziału przedszkolnego, bo to ich pierwszy dzień w nowej szkole. Jednak tym razem był to dzień wielkich emocji dla wszystkich bez wyjątku, bowiem stanowisko nowego Dyrektora Szkoły tego właśnie dnia objęła Pani Anna Milewska. Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu powitała uczniów, szczególnie tych rozpoczynających naukę, wszystkich rodziców, przybyłych gości na tę uroczystość, a w tym: Burmistrza Redy Pana Krzysztofa Krzemińskiego, Doradcę ds. Społecznych i Oświaty Panią Teresę Kanię, czcigodnego Księdza Proboszcza Fabiana Tokarskiego dziękując za sprawowanie mszy św. z powierzeniem całej naszej szkolnej społeczności opatrzności bożej. Kolejne powitania kierowane były do wszystkich nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły. Pani Dyrektor dziękowała także Pani Dyrektor Ewie Uberman za dotychczasowe 14 letnie kierowanie szkołą. Głos zabrali Burmistrz Miasta oraz zaproszeni goście. Burmistrz Redy Pan Krzysztof Krzemiński uroczyście wręczył Pani Annie Milewskiej zarządzenie o powierzeniu stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie, a także podziękował Pani Teresie Kani za sprawne przewodniczenie komisji konkursowej.

Kolejnym punktem inauguracji było przedstawienie nowych nauczycieli i pracowników szkoły a w tym księdza Kazimierza Juszko, który w tym roku szkolnym będzie prowadził lekcje religii. Następnie Pani Dyrektor Anna Milewska powiedziała kilka słów o sobie oraz poprosiła wszystkich o współpracę dla rozwoju szkolnej społeczności, a przede wszystkim dla dobra naszych uczniów.

W dalszej części Pani Dyrektor przedstawiła psychologa i pedagoga szkolnego, wychowawców poszczególnych klas oraz ich uczniów, wyraziła chęć podtrzymywania tradycji regionalnej i zachęcała dzieci do udziału w zajęciach języka kaszubskiego. Przedstawione zostały zmiany jakie zaszły podczas czasu wakacji letnich mianowicie: wymieniono piec centralnego ogrzewania, wyremontowano dwie sale do zajęć lekcyjnych, zakupiono nowe wykładziny, meble. Niestety z przyczyn technicznych nadal trwa remont sali gimnastycznej, w związku z powyższym w szkole będą występowały utrudnienia i bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Przypomniano zasady ubezpieczania dzieci przez rodziców we własnym zakresie, podano terminy spotkań z rodzicami dotyczącymi wyborów trójek klasowych. Następnie dzieci i rodzice wraz z wychowawcami udali się do klas
w celu omówienia spraw organizacyjnych dotyczących danej klasy.

LINK DO ZDJĘĆ: https://drive.google.com/folderview?id=0B-j0OX3Lqv04TDQyRENCdHZjZ2c&usp=sharing

I tak więc zaczynamy kolejny rok szkolny. I w tym roku życzymy wszystkim uczniom pogody ducha, chęci do pracy, wytrwałości i samych sukcesów…

Może i to Cię zainteresuje...

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.